DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN PHÁT PHÚ VINH

Lĩnh vực kinh doanh :
Địa chỉ : Thôn Đông Phước, Xã Hòa An, Huyện Phú Hoà, Tỉnh Phú Yên
Điện thoại : 0905407149
Ngày cấp : 05/05/2015
Tên giám đốc : Nguyễn Văn Vinh