DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN SẢN XUẤT VÀ XÂY DỰNG HOÀNG PHÁT

Lĩnh vực kinh doanh :
Địa chỉ : Thôn Lương Phước, Xã Hòa Phú, Huyện Tây Hoà, Tỉnh Phú Yên
Điện thoại : 0916564760
Ngày cấp : 06/05/2015
Tên giám đốc : Lê Văn Hoàng