8588

Doanh nghiệp tư nhân thuỷ sản Đắc Lộc

Địa chỉ : 35 Nguyễn Đình Chiểu - P7 - Tuy Hòa - Phú Yên
Điện thoại : 0573 841675
Fax : 0573 841845
Email : Đăng nhập Can view
Hướng dẫn cập nhập, xác thực và quản trị hồ sơ doanh nghiệp trên VIETNAMNAY.COM

Doanh nghiệp tư nhân thuỷ sản Đắc Lộc

Tên viết tắt : DNTN Đắc Lộc
Lĩnh vực kinh doanh :
Địa chỉ : 35 Nguyễn Đình Chiểu - P7 - Tuy Hòa - Phú Yên
Điện thoại : 0573 841675
Fax : 0573 841845
Email : Đăng nhập Can view
Tên giám đốc : Nguyễn Thị Nga